élmény, a mozgás szabadsága

MEDENCE GYÁRTÁS | TELEPITÉS ORSZÁGOSAN


AZ ÚSZÁS HAZAI VERSENYSZABÁLYAI

(Kiegészítés a FINA SW szabálycsoporthoz)

 

 

MUSZ 

1. A

 VERSENYSZABÁLYOK ÉRVÉNYE

 

1.1.

A FINA szabályai mellett valamennyi - a Magyar Úszó Szövetség, valamint a Magyar Úszó Szövetség törvényesen bejegyzett jogi személyiségű területi szervei, továbbiakban: területi szervek jóváhagyásával kiírt, illetve engedélyezett - hazai úszóversenyen a Magyar Úszó Szövetség (MUSZ) versenyszabályai is kötelezőek.

1.2.

Ha az úszás hazai versenyszabályai a FINA szabályoknál szigorúbb feltételeket szabnak, akkor a hazai versenyeken 

a MUSZ

, illetve a nemzetközi versenyeken a FINA szabályait kell betartani.

1.3.

Az 1.1. pontban meghatározott FINA és MUSZ szabályok mellőzésével rendezett versenyek eredményei érvénytelenek és a joghatályos sporttörvény rendelkezésének megfelelően a vétséget elkövetők ellen fegyelmi eljárás is indítható.

Megjegyzés:

minden, 

a MUSZ

 szabályokban nem részletezett kérdéskörben a FINA megfelelő szabálycsoportjai a mérvadók.

 

MUSZ 

2. A

 VERSENYEK FAJTÁI

 

2.1.

Nyílt versenyek azok, amelyeken a versenykiírás által meghatározott terület vagy korosztály igazolt versenyzői 

a MUSZ

 szabályainak maradéktalanul megfelelő nevezés esetén korlátozás nélkül részt vehetnek. Ezeken belül:

2.1.1.

Területi versenyek azok, amelyeken a versenykiírásban meghatározott területek versenyzői vehetnek részt. Ezek lehetnek: az ország egyes területeire korlátozott, megyei, városi, kerületi, helyi stb. versenyek.

2.1.2.

Korosztályok szerinti versenyek azok, amelyeken csak a versenykiírás szerint meghatározott korcsoportokba tartozó versenyzők indulhatnak.

2.1.3.

Szintidős versenyeken azok indulhatnak, akik a szintidőt elérték.

2.1.4.

Minden olyan versenyt - a rendező szervtől függetlenül -amelyen valamely más FINA tagországhoz (illetve annak egyesületéhez) tartozó akár egyetlen versenyző is részt vesz nemzetközi versenynek kell tekinteni.

2.1.5.

Nemzetközi versenyekre 

a MUSZ

 különleges szabályai vonatkoznak. (MUSZ 6.1.-6.4.)

2.2.

A zárt versenyeken csak meghatározott szervezetek, csoportok vehetnek részt. A kizárólagos részvétel feltételeit a versenykiírás tartalmazza.

2.3.

Az úszóversenyek lehetnek egyéni és csapatversenyek.

2.3.1.

Az egyéni versenyeken egyes versenyzők, csapatversenyeken meghatározott csoportok sportolói vehetnek részt.

2.3.2.

A csapatversenyek váltó, illetve pontversenyek lehetnek.

2.3.2.1.

A váltóversenyeken meghatározott számú (többnyire négy) ugyanazon egyesületbe vagy meghatározott csoportokba tartozó versenyző indul, akik egymást váltva ússzák le a versenykiírásban meghatározott távokat.

2.3.2.2.

A pontversenyeken az egymással versengő csapatok a versenykiírásnak megfelelő számú taggal vesznek részt. Az ilyen versenyeken az indulók száma meghaladhatja a kiírás szerinti csapatlétszámot, de a pontversenybe csak annyi úszó eredménye számít be, amennyit a versenykiírás meghatároz.

2.3.2.3.

A pontértékelés az egyes időeredmények előre meghatározott értékeinek összeadásával vagy az elért helyezési sorszámok összegezésével vagy más meghatározott módon végezhető. Az egyes versenyeken alkalmazott rendszert a versenykiírásban fel kell tüntetni.

 

MUSZ 

3. A

 VERSENYEK RÉSZTVEVŐI

 

3.1.

Az úszóversenyeken azok a - MUSZ által szabályosan igazolt vagy átigazolt - versenyzők vehetnek részt, akik érvényes versenyzői igazolvánnyal, versenyzési engedéllyel és szabályszerű sportorvosi engedéllyel rendelkeznek.

3.1.1.

Igazolt versenyzők csak a szakmai minimum-vizsga letétele után, a tagsági könyvbe bélyegzett versenyzési engedély birtokában indulhatnak nyílt úszóversenyen, de csak olyan úszásnemekben, amelyben érvényes minimum-vizsgát tettek. Vegyesúszásban csak mind a négy úszásnemben megszerzett érvényes minimumvizsga esetén indulhatnak. (szakmai min. vizsga 1985. január 1. után születettek részére kötelező.)

3.2.

Alacsonyabb minősítésű osztályba vagy korcsoportba tartozó versenyzők magasabb osztályban vagy korcsoportban korlátozás és hátrányos következmények nélkül indulhatnak, kivéve, ha a versenykiírás erre vonatkozóan külön nem rendelkezik. Ha azonban a versenykiírásban szintidő szerepel, annak teljesítését az ilyen versenyzőknek is igazolniuk kell.

3.3.

A versenyzőknek csapatvezetőjük oktatása alapján ismerniük kell a versenyszabályokat, a versenykiírást és a verseny programját.

3.4.

A versenyszabályokat megsértő, sportszerűtlenül viselkedő, a döntőből - indulásra jogosultsága ellenére előzetes bejelentés nélkül - távol maradó vagy feltűnően készületlenül szereplő versenyzők eredményeit a versenybíróság megsemmisítheti és az ilyen versenyzőket az adott verseny további számaiból is kizárhatja.

3.5.

A versenyzők a verseny idején csak a nézőtér kijelölt részén tartózkodhatnak.

3.6.

A versenybíróság felhívására, az egyes versenyszámok szereplőinek az adott szám előtt az erre kijelölt helyen kell gyülekezniük.

3.7.

A versenyzők a versenymedencét bemelegítés vagy levezetés céljából csak a versenybíróság elnökének engedélye szerint használhatják.

3.8.

A jelen szabálykönyvben leírtak betartásáért, valamint a versenyzők fegyelmezett magatartásáért a csapat vezetője és az edzők egyetemlegesen felelősek.

3.9.

Azt a versenyzőt, aki a gyülekezőhelyen vagy a rajthelyen hívásra időben nem jelenik meg törölni kell az indulók jegyzékéből.

3.9.1.

A versenyen résztvevő egyesületeknek, illetve más meghatározott alakulatoknak a verseny megkezdése előtt csapatvezetőt kell kijelölniük, aki felelős a versenyzőkért, elvégzi a jelentkezést, kapcsolatot tart a versenybírósággal.

3.9.2.

A csapatvezetői teendőket előzetes bejelentés alapján az intéző, a technikai vezető vagy az edző is elláthatja.

3.9.3.

A versenyzők csak csapatvezetőjük útján fordulhatnak a versenybírósághoz.

3.10.

Verseny közben a szakmai feladatok ellátása - csapatösszeállítás, taktika stb. - a csapatvezető joga és kötelessége.

3.11.

Az edző verseny közben az úszók részére kijelölt helyen köteles tartózkodni. Az edző a versenybírósággal a kijelölt csapatvezetőn keresztül érintkezhet, kivéve azt az esetet, amikor a csapatvezetői teendőket is ő látja el.

3.12.

Hazai versenyeken az úszóversenyzők naptári születési éveiknek megfelelően 

a MUSZ

 bajnoki versenykiírásában meghatározott korcsoportokban szerepelhetnek Jelen Szabálykönyv kiadásakor érvényes korcsoportok:

Lányok/Nők

Felnőtt          a tárgyévben    17 éves és idősebb

Ifjúsági          a tárgyévben    15-16 évesek

Serdülő         a tárgyévben    13-14 évesek

Gyermek       a tárgyévben    11-12 évesek

Utánpótlás    a tárgyévben    9-10 évesek

Delfin            a tárgyévben    7-8 évesek

Fiúk/Férfiak

Felnőtt          a tárgyévben    19 éves és idősebb

Ifjúsági          a tárgyévben    17-18 évesek

Serdülő         a tárgyévben    15-16 évesek

Gyermek       a tárgyévben    13-14 évesek

Utánpótlás    a tárgyévben    11-12 évesek

Delfin            a tárgyévben    9-10 évesek

Megjegyzés:

a korcsoport változtatás jogát 

a MUSZ

 fenntartja. A változtatást 

a MUSZ

 hivatalos Hírlevélben teszi közzé.

 

MUSZ 

4. A

 VERSENYEK RENDEZÉSE

 

4.1.

Az országos versenynaptár összeállításához a versenyeket 

a MUSZ

 által megjelölt időpontig kell a MUSZ-hoz írásban bejelenteni.

4.2.

Nyílt versenyeket az előre összeállított versenynaptár alapján 

a MUSZ

 területi szervezetei és 

a MUSZ

 tagegyesületei rendezhetnek. A rendező szerv a versenykiírás jóváhagyásával vagy külön előzetes engedéllyel rendezhet versenyt. A versenynaptárban nem szereplő, jóváhagyott versenykiírás nélküli vagy külön engedéllyel nem rendelkező nyílt verseny eredményeit a Magyar Úszó Szövetség köteles megsemmisíteni, a verseny rendezője ellen pedig fegyelmi eljárást indíthat.

4.3.

A minősítéseknél, az év végi rangsorok összeállításánál, a csúcsok hitelesítésénél, a versenyzők osztályba sorolásánál és a válogatásnál a Magyar Úszó Szövetség csak a szabályszerűen megrendezett nyílt versenyeken megfelelő feltételek között elért eredményeket veszi figyelembe.

4.3.1.

Az ilyen versenyek eredményeit - előírt módon - 

a MUSZ

 gépi nyilvántartásának alapján elkészített rangsorban kell szerepeltetni.

4.4.

A rendező egyesület, esetleg más, a technikai személyzeten kívül rendezőséget is köteles foglalkoztatni. A rendezőség vezetője a felelős főrendező, akinek nevét a versenykiírásban fel kell tüntetni.

4.5.

A verseny rendezője rendelkezik a rendezőség tagjaival, biztosítja a technikai személyzet közreműködését és együttműködik a versenybíróság elnökével a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében.

4.6.

A verseny alatt a versenyt rendező kell gondoskodjon a nézők, a versenyzők, a versenybíróság és más közreműködő személyek megfelelő elhelyezéséről, öltözőhelyiségekről, valamint az elemi egészségügyi feltételekről mind a közreműködők, mint a nézők számára.

4.7.

A verseny rendezője köteles biztosítani, hogy a nézők a versenyt ne zavarják. A rendzavaró személyeket a versenybíróság elnökének felhívására esetleg karhatalommal - köteles a verseny színhelyéről eltávolítani, végső esetben a nézőteret kiüríttetni.

4.8.

Versenyorvos jelenléte nélkül versenyt nem szabad rendezni.

4.9.

A versenyorvost a verseny rendezője biztosítja.

4.10.

A versenyorvos feladata:

a./ ellenőrizheti a résztvevők sportorvosi engedélyét,

b./ biztosítja a verseny folyamán a FINA orvosi szabályainak és a hazai egészségügyi előírásoknak a megtartását,

c./ megbetegedésnél, rosszullétnél és sérülésnél orvosi segítséget nyújt,

d./ vizsgálatának eredménye után eldönti, hogy a sérült folytathatja-e a versenyt vagy sem,

e./ irányítja a versenyen közreműködő egészségügyi személyzet munkáját,

f./ külön felkérés esetén segíti a doppingvizsgálat lebonyolítását.

 

MUSZ 

5. A

 VERSENYKIÍRÁS

 

5.1.

A versenyt rendező szervnek minden versenyre versenykiírást kell készítenie, amelyet az országos versenynaptárban szereplő verseny esetén a Magyar Úszó Szövetséghez, más szintű verseny esetén az illetékes területi vagy városi szervezethez, legalább négy példányban kell jóváhagyásra eljuttatni a versenyrendezés bejelentésével egy időben.

5.1.1.

A jóváhagyott versenykiírás legalább egy, engedéllyel ellátott példányát a kérés beérkezésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb a verseny megállapított idő

pontja előtt négy héttel kell visszajuttatni a versenyt rendező szervhez.

5.1.2.

A jóváhagyott versenykiírás másolati példányait legkésőbb három héttel a verseny előtt a részvételre jogosult vagy meghívni kívánt egyesület(ek)hez el kell juttatni.

5.2.

A versenykiírásnak a következőket kell tartalmaznia:

5.2.1.

A rendező szervezet nevét, címét, illetve a felelős főrendező és a versenybíróság elnökének nevét.

5.2.2.

A verseny célját.

5.2.3.

A verseny helyét, idejét, a medence méretét, illetve a pályák számát és a víz hőfokát.

5.2.4.

A részvételi jogosultság feltételeit.

5.2.5.

A versenyszámokat és azok sorrendjét.

5.2.6.

A helyezések eldöntésének és az időmérésnek - elektromos vagy kézi - módját.

5.2.7.

A díjazást.

5.2.8.

A nevezés módját és feltételeit, a nevezési zárlat határidejét és helyét.

5.2.9.

Az esetleges nevezési díjak összegét.

5.2.10.

A felmerülő költségek megoszlásának feltételeit.

5.2.11.

Egyéb különleges rendelkezéseket.

5.2.1 2.

Azt, hogy a versenyen a Magyar Úszó Szövetség szabályai a mérvadók. A hazai rendezésű nemzetközi versenyen a FINA szabályai a mérvadók (MUSZ 1.2.)

5.2.13.

Ha a versenyt nem a FINA és MUSZ szabályoknak megfelelően tervezik megrendezni, akkor ennek indoklását előzetesen a MUSZ-hoz be kell jelenteni. Az ilyen verseny - kivéve, ha 

a MUSZ

 ettől eltérően dönt - semmilyen vonatkozásban nem tekinthető hivatalosnak és eredményeit nem lehet 

a MUSZ

 céljaira felhasználni.

5.3.

A versenykiírást a kiíró szervezet vagy egyesület elnökének kell aláírni és azt a hivatalos bélyegzővel ellátva jóváhagyásra elküldeni a jóváhagyásra jogosult szövetséghez.

pontja előtt négy héttel kell visszajuttatni a versenyt rendező szervhez.

 

MUSZ 

6. A

 VERSENYEK LEBONYOLÍTÁSA, NEVEZÉS

 

6.1.

Minden hazai úszóverseny lebonyolítása a versenybíróság feladata, amelynek tagjait a versenyt rendező szerv képesített úszóversenybírákból állítja össze.

6.2.

A versenybíróság a hazai, valamint a nemzetközi szabályok figyelembevételével látja el feladatait.

6.2.1.

A versenybírák képzésére, illetve az egyes versenybírákra vonatkozó szabályokat 

a MUSZ

 12. fejezet írja elő.

6.3.

A versenybíróság elnökét országos bajnokságokon, valamint a hazai rendezésű nemzetközi versenyeken, illetve az ORV országos döntők versenyein vagy külön felkérés esetén egyéb versenyeken is 

a MUSZ

 Versenybíró Bizottsága jelöli ki. Az előbb felsorolt esetekben a versenybíróság elnöke csak érvényes nemzetközi minősítéssel rendelkező úszó versenybíró lehet.

6.3.1.

Az országos bajnokságok, a hazai rendezésű nemzetközi versenyek és az ORV országos döntők versenybíróságának elnökét, egyik fordulóbíráját, az indítót és az ellenoldali stílusbírót a Magyar Úszó Szövetség Versenybíró Bizottsága a nemzetközi, illetve országos minősítésű bírák közül jelöli ki, kivéve, ha a rendező szerv saját

- megfelelő minősítésű, nyilvántartásban szereplő versenybíráinak szerepeltetését kéri és azt 

a MUSZ

 Versenybíró Bizottság elnöke elfogadja.

6.4.

A 6.3. pontban nem felsorolt versenyeken a versenybíráság elnökét a rendező szerv megbízása alapján a területi, illetve városi szervezet jelöli ki a területi illetőségű szerv által a MUSZ-hoz hivatalos listán bejelentett legalább f. osztályú úszó versenybírói minősítéssel rendelkező személyek közül.

6.4.1.

Alapszintű és kisebb jelentőségű hazai versenyeken (kisebb városi, területi, illetve csoportok pl.: iskolák, alakulatok, seregszemle, illetve újoncversenyeken) a versenybíróság legalább a következő feladatkörben minimum I. osztályú képesítésű versenybírákból álljon: elnök, oldalanként 1-1 stílusbíró, pályánként 1-1 időmérő (digitális órával!), 2-2 pályánként egy fordulóbíró (ezek lehetnek kezdők is, de akkor egy képzett vezető fordulóbírót kell megbízni a fordulóbírák ellenőrzésével). A startoldalon az időmérők ellenőrzik a fordulókat és ebben 1-1 célbíró is segíti őket. A célbírák ténykedésében a stílusbírák is részt vehetnek. A stílusbírák egyike a visszahívó kötelet is kezelheti, a másik pedig elláthatja a starter feladatát is. Az adminisztratív teendőket 1 versenytitkár, 1 állító, 1 tájékoztató és 1 eredménygyűjtő kell ellássa.

Az ilyen verseny elnöke az I. osztályú minősítéssel vagy legalább II. osztályú minősítéssel és kétéves igazolt

gyakorlattal rendelkezzen. A versenytitkárság (egy tagja) felelős az elektromos időmérő berendezés működésének figyelemmel kíséréséért, és meghibásodás esetén a vezető versenybíró azonnali tájékoztatásáért. Ezt az ellenőrzést lehetőleg országos minősítésű versenybíró végezze.

6.4.2.

Az országos bajnokságok, az ORV országos döntők és a nemzetközi, versenyek kivételével - törekedni keli a FINA szabályokban /SW.1.2./ előírt minimális képesítéssel rendelkező versenybírói létszám ésszerűen csökkentett kiállítására. Az ilyen versenyeken a 6.4.1. pontban leírt posztokon országos minősítésű versenybírókat kell foglalkoztatni.

6.4.2.1.

A MUSZ

 6.4.1. és 6.4.2. pontokban leírt versenyeken a leírt feltételek hiánya esetén országos és korosztályos csúcseredmények nem hitelesíthetők és az elért eredmények 

a MUSZ

 által elfogadott ranglistákon nem szerepelhetnek.

6.4.3.

Országos bajnokságokon, ORV-n, nemzetközi versenyeken az ilyen csökkentés nem terjedhet ki a kézi időmérők számára (elektronika kontrollja) és ezek mindhárman digitális órával kell rendelkezzenek.

 

MUSZ 7. ÓVÁS

 

7.1.

Óvás esetén a FINA megfelelő szabályában foglaltakon túlmenően az alábbi megkötések érvényesek:

7.1.1.

Az országos bajnokságokon és 

a MUSZ

 által rendezett versenyeken az óvásokat a Magyar Úszó Szövetség esetről esetre a verseny színhelyén kijelölt, páratlan számú tagokból álló fellebbezési (döntő-1 bizottság (Jury of Appeal) a joghatályos szabályok figyelembe vétele mellett a helyszínen azonnal megtárgyalja és végérvényesen eldönti. A fellebbezési (döntő) bizottságot a versenybíróság elnöke a helyszínen jelenlévők közül jelöli ki. Kijelölt személyek lehetnek az adott versenyen versenybíróként nem közreműködők is, de a fellebbezési (döntő) bizottság elnöke érvényes nemzetközi versenybírói minősítéssel kell rendelkezzen. A bizottság további tagjai legalább érvényes I. osztályú minősítéssel kell rendelkezzenek.

7.1.2.

Egyéb versenyeken:

7.1.2.1.

A rendező szerv előzetes kérésére a Magyar Úszó Szövetség fellebbezési bizottságot küldhet a helyszínre. Ebben az esetben a bizottsági tagok utazási, szállás- és ellátási költségei a rendezőket terhelik.

7.1.2.2.

Minden egyéb esetben a versennyel kapcsolatos óvásokat a Magyar Úszó Szövetséghez benyújtott jelentés alapján a Magyar Úszó Szövetség illetékes megbízottja vagy bizottsága útján bírálja el.

7.1.3.

Abban az esetben, ha a versenybíróság elnöke úgy találja, hogy az óvás helytálló, annak saját hatáskörében helyt adhat.

7.2.

Az óvás díja.

7.2.1.

Az óvással egy időben a versenybíróság elnökéhez az érvényes versenykiírásban meghatározott óvási díjat kell befizetni. Amennyiben a versenykiírás ilyet nem tartalmaz, úgy a tárgyév Magyar Felnőtt Bajnokságának versenykiírásában foglalt összeg mérvadó.

7.2.2.

Elutasított óvás esetén az elnök az összeget a Magyar Úszó Szövetséghez fizeti be. Sikeres óvás esetén az óvó félnek - az óvás tárgyában hozott döntés kihirdetése után - azonnal visszafizeti.

7.2.3.

Óvási díj fizetése nélkül az óvás nem tárgyalható!

 

MUSZ 

8. A

 VERSENYJEGYZŐKÖNYV

 

8.1.

A Magyar Úszó Szövetség szakmai irányításával működő szervezetek által rendezett valamennyi nyílt versenyről jegyzőkönyvet kell készíteni.

8.1.1.

A jegyzőkönyv első és második példányát legkésőbb a verseny befejezését követő napon a Magyar Úszó Szövetséghez, harmadik példányát pedig az illetékes területi szervezethez kell elküldeni. Az elküldésért a versenytitkár a felelős.

8.1.2.

Ugyancsak ki kell tölteni a működő bírák névjegyzékét, melyben a bírák beosztását is fel kell tüntetni. Ezt a névjegyzéket a jegyzőkönyvvel együtt és annak megfelelően kell elküldeni a Magyar Úszó Szövetséghez, illetve a terület szerint illetékes területi szövetséghez. A jegyzőkönyveket, illetve a bírói névjegyzékeket két évig meg kell őrizni.

8.1.3.

Késedelmes beküldés vagy a beküldés elmulasztása miatt a versenytitkár ellen fegyelmi eljárás indítható, ismétlődés esetén pedig a versenytitkár minősítését egy fokozattal le kell szállítani.

8.2.

Az úszóversenyek jegyzőkönyvét szabvány írógéppapíron, a papírnak csak az egyik oldalára géppel írva kell

elkészíteni úgy, hogy az eredmények hasábosan egymás alá kerüljenek.

8.2.1.

Kéthasábos jegyzőkönyvnél is egymás alá kell írni az egymást követő eredményeket és az első hasáb végére érve a második tetején kell folytatni a felsorolást.

8.3.

A jegyzőkönyvet jól olvashatóan, másfeles vagy kettes sortávolsággal kell gépelni és ügyelni kell arra, hogy az időeredményeknél ráütéses javítások ne legyenek.

8.3.1.

A javítást a helytelen adat fehér törlésével, illetve olvashatatlanná tételével (ráütéssel) és a helyes adat fölé vagy mellé írásával kell elvégezni.

8.4.

Ha a versenyről sokszorosítási eljárással készül jegyzőkönyv, a Magyar Úszó Szövetséghez akkor is a géppel írt első és második példányt kell megküldeni. A leírtak értelemszerűen vonatkoznak a számítógépes programmal rendezett versenyekre is.

8.5.

Az úszóverseny jegyzőkönyve a következőket kell tartalmazza:

8.5.1.

A rendező szerv nevét.

8.5.2.

A verseny színhelyét, a város és az uszoda pontos megnevezésével.

8.5.3.

A verseny időpontját, a kezdés idejének pontos feltüntetésével.

8.5.4.

A medence hosszát, szélességét, a pályák számát, a vízhőfokot.

8.5.5.

Az időmérés módját.

8.5.6.

A versenybíróság elnökének nevét és a versenybíróság összeállítását.

8.5.7.

A versenyszámok sorrendjében az induló versenyzők családi és személynevét, születési évét, egyesületi hovatartozását, a versenyszámban elért eredményét helyezési sorrendben.

8.6.

8.6.1.

Ha a versenyt időfutamokkal rendezik, akkor annak végeredményeként a versenyzők felsorolását helyezési sorrendjükben, az első nyolc versenyző helyezési számának feltüntetésével kell jegyzőkönyvbe venni.

8.6.2.

Ha a versenyt előfutamokkal és döntőkkel rendezik, az előfutamok eredményeiről külön jegyzőkönyvet kell készíteni, de emellett az összesített sorrendet, a versenyzők és adataik, valamint az elért eredményük és helyezési sorrendjük felsorolását is el kell készíteni.

8.7.

A nemzetközi gyakorlatnak megfelelően azokon a versenyeken, ahol kétoldalú elektromos időmérő berendezés rögzíti az eredményeket, az alábbi részidők megadását a jegyzőkönyvben rögzíteni kell:

a) 100 m-es versenyszámoknál az 50 m-es részidő b)200 m-es versenyszámoknál az 50, 100 és 150 m-es részidő

c) 400 m-es versenyszámoknál az 50, 100, 150, 200, 250, 300 és 350 m-es részidő

d) 800 m-es versenyszámoknál az 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600 és 700 m-es részidő

e) 1500 m-es versenyszámoknál az 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300 és 1400 m-es részidő

f) a 

400 m

 össztávú váltó versenyszámoknál a "c" pontnál leírtak szerint kell eljárni

g) a 

800 m

 össztávú váltó versenyszámoknál a "d" pontnál leírtak szerint kell eljárni

8.7.2.

Az egyoldali időmérő berendezés használata esetén a forduló oldali részidő rögzítése elmarad

8.7.3.

Kézi főmérésű versenyeken a 8.7.2. pont szerint kell eljárni.

8.8.

Az időeredmények jegyzőkönyvbéli rögzítése

8.8.1.

Az időeredmények írásakor a perc után kettőspontot, a másodperc után vesszőt kell írni és a vessző után számjeggyel kell feltüntetni minden tizedmásodpercet. Kézi időmérés esetén egy tizedesig, gépi időmérés esetén tized-, század másodpercet kell feltüntetni.

8.8.2.

Váltóknál a csapat megnevezése után zárójelben a család- és személynév, valamint a születési év megjelölésével az indulás sorrendjében kell felsorolni a váltó tagjait.

8.9.

Ha hiteles részidőket mértek a versenyen, a nevek után a "nyers" részidőket, a zárójel után pedig a csapat teljes idejét kell feltüntetni.

8.10.

Csúcseredmények hitelesítése.

8.10.1.

Bármely korcsoport országos csúcseredménye csak elektromos időmérő berendezés használata esetén hitelesíthető. Kézi (digitális) időeredmények országos csúcsként nem fogadhatók el.

8.10.2.

Az évjáratos csúcsok nyilvántartási rendje

Férfiak/fiúk (tárgyévben)

- 19 éves és idősebb - 18 éves

- 17 éves - 16 éves - 15 éves - 14 éves - 13 éves - 12 éves - 11 éves - 10 éves

Nők/leányok (tárgyévben)

- 17 éves és idősebb - 16 éves

- 15 éves - 14 éves - 13 éves - 12 éves - 11 éves - 10 éves

8.10.3.

A jelen szabálykönyv elvárásainak megfelelő körülmények között elért országos csúcseredményt a 3. számú táblázat kitöltésével kell a verseny jegyzőkönyvével egyidejűleg 

a MUSZ

 számára hitelesítés, jóváhagyás és nyilvántartásba vétel végett megküldeni. A 3. számú táblázat hiteles kitöltéséért a MUSZ-hoz történő benyújtásért a versenybíróság elnöke és titkára felelősek.

8.10.4.

Az országos felnőtt csúcsot elérő versenyző minden külön felszólítás nélkül is 48 órán belül köteles magát doppingellenőrzésnek alávetni. 

A MUSZ

 elnöksége az eredményt csak a negatív eredmény birtokában hitelesíti.

8.10.4.1.

Ha a doppingvizsgálat technikai okokból nem kivitelezhető, az elért eredményt nyilvántartásba kell venni és "a legjobb magyar eredmény" megjegyzéssel kell ellátni.

8.10.5.

Az országos csúcsokat 1/100 (két tizedes) másodpercnyi pontossággal kell nyilvántartani. Azokat az időeredményeket, amelyek a csúccsal századmásodpercre egyeznek, csúcsbeállításként kelt jegyzékbe venni. Csúcsként csak a verseny győztesének eredménye terjeszthető be hitelesítésre. Ha egy rekordot eredményező versenyben holtverseny alakult ki mindkét versenyző "győztesnek" tekinthető és mindkettőt csúcstartóként kell nyilvántartani.

8.10.5.1.

Az elektromos időmérő berendezés használatával megrendezett versenyen elért új csúcs eredmény összes a berendezés által mért részidejét a Szabálykönyv egyéb utasításaival ellentétben jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

8.10.5.2.

Új országos csúcs (nem csak felnőtt csúcs) csak az adott versenyszámi futamokkal azonos úszásnemben történt leúszás alapján terjeszthető fel hitelesítésre.

8.1 0.5.3.

A gyorsúszás - szabad úszásnemként - bármely más úszásnemben (pillangó-, hát- vagy mellúszás) teljesíthető oly módon, hogy az adott táv alatt a rajt után megkezdett úszásnem a célig nem változtatható. Az ily módon elért eredmény csak gyorsúszó eredményként (csúcsként) hitelesíthető.,

8.1 0.5.4.

Bármely váltó első tagjának eredménye rekordként hitelesíthető. Ha a váltó első úszója a jelen szabályokban foglaltaknai: megfelelően úszta a rekordot, eredménye akkor sem semmisül meg, ha a későbbiekben a váltócsapatot a versenyből kizárják -feltéve, hogy a szabálysértés azután történt, miután az első úszó résztávját befejezte. FINA SW 

10.9 A

 váltóknak 4 főből kell állnia.

8.1 0.5.5.

Ha egy versenyző egy hosszabb táv úszása közben, résztávon országos csúcsot akar elérni, edzőjének a nevezéskor írásban külön kéréssel kell a vezetőbíróhoz

fordulnia, hogy a résztáv idejét külön is mérjék, illetve, hogy azt az elismert, hivatalos önműködő versenybíráló berendezés mérje. Ilyen esetben az úszónak a teljes távot le kell úsznia, hogy a résztávon elért országos rekord hitelesíthető legyen. A vezető bíró a rekordkísérleteket legkésőbb a szám megkezdése előtt ki kell hirdettesse.

Az országos csúcs elérése utáni résztáv teljesítése sem merítheti ki a komolytalan versenyzés fogalmát. A komolytalan versenyzés megállapítása a versenybíróság elnökének kötelessége.

8.1 0.5.6.

Az 50 m-es uszodában elért felnőtt és évjáratos csúcsok ("hosszúpályás") mellett nyilvántartásba kerülnek a 25 m-es medencékben elért legjobb eredmények is "rövidpályás") csúcsokként.

8.1 0.5.7.

Rövidpályás rekordok csak a felnőtt korosztályban tarthatók nyilván.

8.11.

Az egyes versenyszámokban a versenyt szabályosan befejezett versenyzők vagy váltók felsorolása után fel kell tüntetni azokat a versenyzőket és váltókat - egyéni versenyeknél hovatartozásukat is -, akik a versenyt feladták vagy akiket a versenyből kizártak. Az ilyen verseny időeredményeit nem szabad a jegyzőkönyvekben feltüntetni, kivéve, ha a 100 m-nél hosszabb távokon a versenyt 

100 m

 után adták fel, illetve ezután került sor

a kizárásra. Az eseményt megelőző részidő(k) szerepelhet(nek) a jegyzőkönyvben.

8.12.

Az úszóverseny jegyzőkönyvében fel kell tüntetni az óvásokat, azok elintézését, valamint a fegyelmi eljárást kívánó cselekményeket, de fel kell venni mindazokat az eseményeket, amelyek jegyzőkönyvezését a verseny vezető bírája (verseny elnöke) jónak lát.

8.13.

Az esetleges rendelkezésre álló iratokat a jegyzőkönyv első példányához kell mellékelni.

8.14.

Az úszóverseny jegyzőkönyvének első három példányát a versenybíróság elnökének, a versenytitkárnak és valamennyi jegyzőkönyvvezetőnek a jegyzőkönyv utolsó oldalán olvashatóan saját kezűleg kell aláírnia, az aláírási kötelezettség a számítógépes jegyzőkönyvre is vonatkozik.

8.14.1.

A jegyzőkönyvben foglaltakért, valamint a bírólisták valódiságáért a versenytitkár felelős, azonban a szabálytalanságokért a kijelölt versenyjegyző is felelősségre vonható.

8.15.

A szabálytalanul elkészített, valamint a későn megküldött jegyzőkönyvben foglalt versenyeredmények a csúcsok hitelesítésénél, minősítésnél, rangsorolásnál és

egyéb értékelésnél nem vehetők számításba. Ilyen esetet követően a versenytitkár és a versenybíróság elnöke ellen a fegyelmi eljárást minden esetben le kell folytatni.

8.16.

Az elektromos időmérő- és helyezésmegállapító szerkezet meghibásodása esetén az időeredmény és a helyezés megállapítására a FINA szabályokban alkalmazott technikát kell alkalmazni.

 

MUSZ 

9. A

 VERSENYZŐK MINŐSÍTÉSE

 

MUSZ jelenleg érvényben lévő minősítési szabályzatának előírásai

9.1.

Nemzetközi osztályú sportolók minősítésének követelményei.

9.1.1.

Két évig érvényes nemzetközi osztályú sportolói minősítést kell megállapítani annak a sportolónak a részére, aki ugyanabban a naptári évben olimpián, világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon I-VIII. helyezést ért el, és egyben teljesítette az eredménytáblázatban meghatározott szintidőt.

9.1.2.

Egy évig érvényes nemzetközi osztályú sportolói minősítést kell megállapítani annak a sportolónak a részére, aki

- olimpián, világbajnokságon vagy Európa-bajnokságon I-VIII. helyezést ért el,

- világcsúcs- vagy Európa-csúcseredményt ért el, vagy - ugyanabban a naptári évben egy alkalommal teljesítette az eredménytáblázatban meghatározott szinteredményt.

9.2.

I. osztályú sportoló lehet az, aki a megadott szintidőt egy alkalommal egy versenyszámban teljesítette. Az eredményt 50 m-es medencében, elektromos időméréssel kell elérni.

9.3.

II. osztályú sportoló lehet az, aki felnőtt korosztályú és teljesíti a meghatározott ifjúsági aranyjelvényes "A" szintidőt. Az ilyen minősítést is 

a MUSZ

 által hitelesített versenyen kell elérni.

9.4.

III. osztályú sportoló, illetve bronzjelvényes ifjúsági sportoló lehet az a felnőtt, ifjúsági vagy fiatalabb korosztályú versenyző, aki teljesíti a III osztálynak megfelelő szinteredményt. A szintidőt 50 m-es medencében, kézi időméréssel, egy alkalommal kell teljesíteni.

9.5.

Aranyjelvényes ifjúsági sportoló:

- 15 éves korig az, aki a meghatározott ifjúsági aranyjelvényes "B" szintidőt teljesítette,

- 15-18 éves korban, aki a meghatározott ifjúsági aranyjelvényes "A" szintidőt teljesítette.

Az eredmény 50 m-es medencében, elektromos időméréssel, egy alkalommal egy versenyszámban teljesítendő.

9.6.

Ezüstjelvényes ifjúsági sportoló lehet az, aki teljesítette a meghatározott szintidőt.

 

MUSZ 

10. A

 KORCSOPORTOS VERSENYZÉS SZABÁLYAI

 

10.1.

Egy-egy korcsoportba a versenyző azon adott év január 1-től kezdve tartozik, amelyben korhatára alsóbb életévét betölti és azon év december 31-ig a korcsoport tagja, amelyben a felsőbb életévet tölti be.

10.2.

Megengedett, hogy az alacsonyabb korcsoportba tartozó versenyzők részt vegyenek a magasabb korcsoport versenyein anélkül, hogy saját korosztályba tartozásukat elvesztenék vagy egyéb hátrányos következmények érnék őket. Kivételt képeznek ez alól azok a versenyek, amelyeknek kiírása kifejezetten másként rendelkezik. A magasabb korcsoportban versenyző úszónak az adott számra kiírt szintidő (ha ilyen a kiírásban szerepel) teljesítését igazolnia kell. A tárgyévben 9

éves vagy fiatalabb versenyző „felnevezéséhez" a szakfelügyelő vagy az illetékes szövetségi kapitány hozzájárulása szükséges, de a magasabb korcsoportban sem érhet el nyilvántartott csúcseredményt.

 

MUSZ 11. KÜLFÖLDI KAPCSOLATOK

 

11.1.

A MUSZ

 tagjai külföldön csak a FINA nemzetei, illetve azok tagjai (klubjai) által a FINA szabályai szerint rendezett versenyeken vehetnek részt.

11.2.

A MUSZ

 11.1. pontban leírtak engedélyezéséért a kiutazást megelőzően legalább 14 nappal kell a MUSZ-hoz kérelmet benyújtani. A kérelem benyújtásakor mellékelni kell a rendezők által megküldött versenykiírást és a kiutaztatandó csapat személyi összetételét. A kérelmet 

a MUSZ

 öt munkanap elteltével köteles véleményezni.

11.3.

A MUSZ

 11.2. pont ellenében történő kiutazás esetén 

a MUSZ

 köteles vétkes tagja ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni.

11.4.

A MUSZ

 tagjai külföldi edzőtáborozáson csak 

a MUSZ

 előzetes engedélyével vehetnek részt. Az engedély iránti kérelmet, az edzőtáborozás programját és személyi összetételét a kiutazás előtt legalább 14 munkanappal kell a MUSZ-hoz írásban benyújtani. A kérelmet a MUSZ-nak 72 órán belül véleményeznie kell.

11.5.

A MUSZ

 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. pontokban szabályozott engedélyek kiadását 

a MUSZ

 köteles megtagadni, amennyiben azok a FINA vonatkozó szabályaiba ütköznek.

11.6.

A MUSZ

 11.1, 11.2, 11.3, 11.4. pontokban foglalt engedélykiadás elbírálásáért 

a MUSZ

 pénztárába a MOSZ aktuális - legutóbbi - Hírlevelében közétett összegű elbírálási díjat kell befizessen a kérelmező. 

A MUSZ

csak az elbírálási díj befizetését követően járhat el a kérelem ügyében a FINA tagok felé. Az elbírálási díjat extra eljárási költségek (tengerentúli telefon, fax, stb.) felmerülése esetén 

a MUSZ

 főtitkára köteles a bizonyítható extra kiadásfok) összegével megemelni.

11.7.

Tartós külföldi versenyzés (szerződés, tanulmányok stb.) esetén a törvényekben és a ISM Rendeleteiben előírt okiratok beszerzése után, legkésőbb 30 naptári nappal a tervezett kiutazás előtt a fenti MUSZ 11.6. pontban foglaltaknak megfelelően kell az elbírálási kérelmet benyújtani.

 

MUSZ 

12. A

 VERSENYBÍRÁK KÉPZÉSE, TOVÁBBKÉPZÉSE, MINŐSÍTÉSE

 

12.1.

A MUSZ

 és területei szervei által, valamint az egyesületek szervezésében lebonyolított (kivéve 

a MUSZ

 5.2.13. pontban leírtakat) versenyeken csak bírói vizsgával (minősítéssel) rendelkező versenybírák tevékenykedhetnek. Kiképzés alatt álló (tanfolyamos) bírákat megfelelően képzett vezető fordulóbíró jelenlétében fordulóbíróként lehet alkalmazni. Az első (alap vizsga letétele után a bíró a II. osztályú besorolást kapja.

12.2.

A magasabb kategóriába való sorolás továbbképzéshez, megfelelő gyakorlathoz és 2000. március 31. után vizsgához kötött.

12.3.

A versenybíráknak meghatározott időközökben továbbképzésen kell részt venniük. A nemzetközi és országos minősítésű bíráknál ezt a Magyar Úszó Szövetség szervezi és bonyolítja, az alacsonyabb minősítésű versenybírák továbbképzése a területi szervezetek feladata.

12.4.

Továbbképzéseket lehetőleg kétévente, de legalább három évente kell tartani.

12.5.

Az a versenybíró, aki két egymást követő továbbképzésen nem vesz részt visszaminősíthető.

12.6.

A minősítés megerősítéséhez a továbbképzésen való részvételen kívül az L, II. osztályú bíráknál legalább évi három, az országos-, illetve nemzetközi versenybíráknál legalább évi öt, megfelelő szintű versenyen való közreműködést kell igazolni (versenybírói névlistán való megjelenéssel).

12.7.

A nemzetközi és országos versenybírák minősítését az országos szövetség, az I. és II. osztályú versenybírák minősítését a területi szövetségek végzik, akik a nekik beküldött versenybírói névlistákat minimum két évig megőrizni kötelesek.

12.8.

A versenybírák név- és minősítés szerinti nyilvántartását megyénkénti bontásban a Magyar Úszó Szövetség központilag kezeli és évenként karbantartja. A területi szövetségek - kérésükre - a listáról másolatot kaphatnak. A nyilvántartásban nem szereplő országos, illetve nemzetközi minősítésű bírákat 

a MUSZ

 nem ismeri el.

12.9.

A MUSZ

 a Versenybíró Bizottságon (továbbiakban: VBB) keresztül gondoskodik az országos és nemzetközi minősítésű versenybírák továbbképzéséről és vizsgáztatásáról.

12.9.1.

A továbbképző és vizsgabizottság három állandó és két meghívott tagból áll:

a MUSZ

 VBB bizottság elnöke, két alelnöke,

- a Testnevelési Egyetem Úszás Tanszék és a Vidék Szekció által delegált 1-1 személy.

12.9.2.

A MUSZ

 a vizsgák elméleti anyagát, valamint a gyakorlati vizsga helyét három hónappal a vizsgaidőpont előtt hírlevélben közzéteszi a jelentkezési határidő egyidejű megadásával.

12.9.3.

Az országos és nemzetközi minősítést adó gyakorlati vizsgák az országos bajnokságok előfutamai során, illetve 

a MUSZ

 által meghatározott versenyeken bonyolíthatók le.

12.9.4.

A továbbképzésekről, vizsgákról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyek a résztvevőkre vonatkozó, az új versenybírói igazolványban rögzített adatok mellett a személyazonosságot igazolandó, a személyi igazolvány számát is tartalmazza.

12.10.

A területi szervezetek a rájuk tartozó képzést, továbbképzést és a minősítést adó vizsgákat a fenti elvek (12.9.4.) figyelembevételével kötelesek kialakítani. A lebonyolított továbbképzésekről és vizsgákról az év végén 

a MUSZ

 VBB részére egy-egy jegyzőkönyvet kell küldeniük.

12.11.

Az 1999. március 31. előtt szerzett nemzetközi és országos minősítésű versenybírói igazolványokat a továbbképzésen való részvétel, illetve a megfelelő gyakorlat igazolása mellett 2000. december 31-ig a MUSZ-hoz kicserélés céljából el kell küldeni.

12.11.1.

Teljes értékű továbbképzésnek minősül mind a nemzetközi, mind az országos minősítés elnyerése szempontjából a FINA (és LEN) által rendezett versenybírói továbbképzőn (Juddges' Clinik) való részvétel. A részvétel önköltséges. A továbbképzések helyéről és idejéről 

a MUSZ

 hírleveléből lehet értesülni.

12.12.

Az új versenybírói igazolvány fényképes, a legfontosabb személyi adatokat (név, anyja neve, születési dátum, születési hely, lakcím) továbbá dátumot, szövetségi pecsétet, öt a továbbképzések igazolására alkalmas rublikát és egy a megjegyzések felvitelére alkalmas rublikát tartalmaz. A minősítés szintjét az országos és nemzetkőzi igazolványokon domborítás jelzi.

12.12.1.

A területi szövetségek által kibocsátott igazolványok a fentivel azonos tartalmúak, de a minősítési szintet írásban jelzik.

12.12.2.

A minősített versenybírák díjazásánál 

a MUSZ

 által hivatalosan megállapított díjazási tételek figyelembevétele ajánlott.

12.12.3.

Az igazolványcsere díjköteles. A díjat 

a MUSZ

 elnöksége állapítja meg.

12.13.

A szabályokban jelzett határidők elmulasztása a bírói nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A listára visszakerülni csak újabb 

a MUSZ

 VBB, illetve a területi szövetségek által meghatározott feltételek teljesítése után lehet.

 

MUSZ 

14. A

 DOPPING ELLENŐRZÉS SZABÁLYAI

 

14.1.

Csúcseredményeket (felnőtt, ifjúsági, serdülő) csak negatív doppingvizsgálat igazolása után lehet hitelesíteni.

14.2.

Doppingvizsgálatot versenyen és versenyen kívül lehet elrendelni.

14.2.1.

Versenyeken 

a MUSZ

 felelősei, illetve az ISM doppinggal foglalkozó részlege, továbbá a MOB és a FINA rendelhet el doppingvizsgálatot.

14.2.2.

Versenyeken kívüli vizsgálatokat a fenti szervek, de különösen a FINA "mobil brigádjai" végeztethetnek.

14.2.3.

A FINA "mobil brigádnak" bármelyik, a 25 és 50 m-es világranglistán első 50 helye valamelyikén szereplő versenyzőnek kötelessége haladéktalanul rendelkezésére állni.

14.3.

A doppingvizsgálat technikai lebonyolítását a FINA speciális szabályai rögzítik.

14.4.

A doppingvizsgálat alól magát kivonó vagy annak szabályait kijátszani akaró, illetve a szabályokat megsértő versenyző:

- minden esetben fegyelmileg felelősségre vonandó,

- a FINA, illetve a hazai szabályokban meghatározott büntetésben részesítendő,

- a felsőbb hazai sportszervek megfelelő döntése esetén úgy is tekinthető, mint aki a legsúlyosabb doppingvétséget valóságosan is elkövette.

A hazai rendezésű nemzetközi versenyek versenykiírásának engedélyezésére egyidejűleg kell benyújtani a magyar és az idegen nyelvű változatot is! Ajánlott az angol nyelvű versenykiírás elkészítése!

14.5

Jelen szabálykönyv 14. fejezetében nem rögzített vitás esetek ügyében a szóban forgó vizsgált esetlek) történésekor joghatályos FINA dopping ellenőrzési szabályait köteles 

a MUSZ

 alkalmazni.

14.6.

A FINA által hivatalosan közzétett doppingszerek listáját 

a MUSZ

 a válogatott keretek) szerződött keretorvosai útjain tudatja a szövetségi kapitányokkal és a válogatott kerettagok, illetve a 14.2.3 pontban érdekelt versenyzőkkel.

14.7.

A FINA doppingszabályok adminisztratív kötelezettségeinek betartásáért a mindenkori szakfelügyelő felelős.